KOVNO/KOBE
"Victim" 2010 pastel on paper 76 x 57cm (30 x 22 inches)